Entries by Vũ Tuấn Anh

Lễ Kick-off Sales dự án Thăng Long Capital

Hàng trăm môi giới tham gia sự kiện ‘Kickoff – Giới thiệu dự án Thăng Long Capital’ Số lượng nhân viên môi giới tới tham dự sự kiện Kickoff – giới thiệu dự án Thăng Long Capital đông vượt dự kiến, các thông tin chuyên sâu về thị trường cũng như dự án được truyền […]